: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

سرمایه در گردش از مهمترین بخش های مدیریت در سازمان بوده و عهده دار مدیریت دارایی های جاری در فعالیت های روزانه است. باید از طریق برنامه ریزی میان مدت امکان ایجاد تعادل، در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند و بر وجوه نقد، اوراق بهادار، حساب های دریافتنی و موجودی کالا تاکید دارد.  سرمایه در گردش خالص از تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری  حاصل می شود و به عنوان یک شاخص مناسب جهت بررسی و سنجش توانایی نقدینگی شرکت،در مقابل بازپرداخت بدهی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد.

دارایی جاری، دارایی هایی هستند که در طول یک دوره مالی قابل تبدیل به وجه نقد باشند.اصولاَ وجه نقد برای خرید مواد اولیه ،پرداخت به کارگران و دیگر هزینه های تولید بکار گرفته می شود.

سرمایه در گردش از دو بخش متمایز تشکیل می شود

  • سرمایه در گردش ثابت : شامل وجوه نقد،حساب های دریافتنی و موجودی کالا
  • سرمایه در گردش متغیر : عبارت است از دارایی های اضافی که در زمان های خاص در طول سال مورد نیاز هستند ،مثلاَ نگهداری موجودی کالای مازاد که برای حمایت و پشتیبانی در دوران رونق بازار باید نگهداری شود.

اهداف خط مشی های سرمایه در گردش

  1. نقدینگی مناسب و کافی  :یکی از مهمترین اهداف بوده و در صورت نداشتن نقدینگی کافی سازمان با مشکلات مداوم و مستمر روبرو خواهد شد.
  2.  به حداقل رساندن ریسک :شرکت باید دقت کند که مازاد بر دارایی های جاری موجود، تعهدات کوتاه مدت برای خود ایجاد نکند.
  3.  به حداکثر رساندن حقوق صاحبان سهام :شرکت باید از نگهداری دارایی های جاری مازاد یا دارایی های ثابت بدون مصرف خودداری کند.

عوامل موثر و مهم بر ضرورت نگهداری سرمایه در گردش

  1.  حجم فروش :مهم ترین و موثر ترین عامل جهت تعیین سطح اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش است.اگر فروش به طور مداوم سیر نزولی داشته باشد،کاهش متناسب در سرمایه در گردش ثابت ضروری خواهد بود.
  2.  عوامل فصلی و دوره ای: میزان تقاضا برای محصولات و خدمات اکثر شرکتها  تحت تاثیر عوامل فصلی قرار دارد.
  3.  تغییرات تکنو لوژی : توسعه و بهبود تکنولوژی ،چنانچه در ارتباط با مراحل تولید باشدتاثیر قابل ملاحظه ای بر سرمایه در گردش خواهد داشت.

 مدیریت دارایی های جاری به طور اساسی دو مرحله دارد :

  1. پیش بینی وجوه مورد نیاز : یک مدیر آگاه باید فعالیت های عملیاتی شرکت را تحت نظر داشته و بر اساس آن سطح سرمایه در گردش مورد نیاز برای دوره آتی را برآورد کند
  2. تامین وجه :برای مدیریت سرمایه در گردش موثر و کارا در یک شرکت ،پیش بینی و تامین وجه نقد مورد نیاز شرکت به عنوان یک هدف است،یعنی وجوه نقد،اوراق بهادار ،حسابهای دریافتنی و موجودی کالا باید در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورتحسابهای کوتاه مدت و تعهدات جاری شرکت مناسب و کافی باشند.

 

 

 

 

              

 

 

 

تعداد بازدید : 256 |تاریخ : 1394/11/25 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 1 ) ( 1 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )