: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

آیا شما در مهارت های فردی موفق هستید؟

بسیاری از افراد خود را در حال زمین خوردن می بینند اما نمی دانند چرا؟ بسیاری از اوقات مقصر را می توان در نداشتن مهارت های فردی دانست. برای تعیین اینکه آیا شما به کار روی مهارت فردی خود نیازمندید یا خیر، به سوالات زیر پاسخ دهید با پاسخ هایی به عنوان خیلی درست یا خیلی غلط. در حال پاسخگویی خود را در موقعیتی شغلی یا شغلی اختیاری که هم اکنون یا در گذشته عهده دار آن بوده یا هستید فرض کنید و سپس به سوالات پاسخ دهید.

   
  خیلی درست خیلی غلط
افرادِ دیگر، مرا به عنوان فردی واقعا مردمی توصیف می کنند.
بخشی از وقت روزانه ام را صرف صحبت کردن با همکاران خودم می کنم
خارج از محل کار و در اجتماع نیز من برخی از همکاران خودم را می بینم
چون روابط خوبی با دیگران دارم، در کارهایی که دیگران ناموفق اند من موفقم
کار با حوزه ی اختیارات    
وقتی دلیل مناسبی برای کارم دارم، دیدگاهی را بیان می کنم که با دیدگاه رهبر سازمان مخالف باشد
اگر ببینم رهبری تصمیمی می گیرد که به سازمان آسیب می رساند، اعتراض خود را بیان می کنم
مردم مرا به عنوان کسی که به صورت مستقل تصمیمی اجرایی را ارزیابی می کند و در زمان مناسب نیز دیدگاه جایگزین را پیشنهاد می کند می شناسند
وقتی افراد پایین دست تر از من نظر می خواهند می دانند که من با خلوص به آنها پاسخ می دهم
برقراری تماس با دیگران    
کمترین بخش از زمانم را صرف برقراری ارتباط با همکاران می کنم
من به سازمان تعلق دارم، جایی که می توانم ارتباطات شغلی برقرار کنم
هر دفعه چندین بار از من دعوت می شود تا برای صرف ناهار به نفرات کلیدی تیمم یا سازمان بپیوندم.
در سایر سازمانها به صورت منظمی با دوستان خود در تعامل هستم.

امتیاز دهی و تفسیر :

تعداد گزینه هایی را که به آنها نمره ی "خیلی درست" را داده اید، برای هر کدام از مجموعه ها بشمارید.

مهارت های فردی: ____ کار با حوزه ی اختیارات:____ برقراری ارتباط:____

اگر در یک حوزه امتیاز 4 را گرفتید، در مسیر درستی قرار دارید. به همین منوال نیز ادامه دهید.

اگر امتیاز شما 2 یا 3 بود، می توانید روی خود همچنان حساب باز کنید – مهارت های خود را در آن حوزه تقویت کنید. بررسی کنید که به کدام بخش آن نمره ی خیلی غلط را داده اید و سعی کنید آن مهارت را به مجموعه ی مهارت های رهبری خود بیافزایید.

نمره ی 0 یا 1 نشان دهنده این است که شما به صورت خطر ناکی به مرحله ی سقوط نزدیکید. شما می بایست مدت زمان خاصی را صرف ارزیابی خود به صورت عمیقی کرده و راه های توسعه ی مهارت های میان فردی خود را بیابید.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

تعداد بازدید : 202 |تاریخ : 1395/05/23 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 1 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )