: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

استراتژی بازاریابی

زمان همواره شاهد فازهای متفاوت استراتژی بازاریابی بوده است و در این میان ماندگاری مساله ای کلیدی است. ماندگاری در حوزه ی بازاریابی از دیدگاه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی مولفان، مساله ی سبز یا محیطی را در نظر می گیرند و برخی دیگر مسائل اجتماعی. اما ماندگاری دارای 3 بعد  محیطی، اجتماعی و اقتصادی.است. مطالعات پیشین، استراتژی های بازاریابی سبز یا محیطی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اند، و بعدها استراتژی بازاریابی را از جنبه ی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت اما مطالعات خیلی کمی موجود است که ارتباطی را بین ماندگاری واستراتژی بازاریابی توسعه می دهد.  

از همین رو می بایست یک استراتژی بازاریابی را طراحی کرد که بتواند با مسائل مربوط به دست یابی به اهداف محیطی، اجتماعی و اقتصادی و اهداف روش انسجام یافته، سروکار داشته باشد،  اما طراحی یک استراتژی کسب و کارِ اثر بخش، مساله ی پیچیده ای است، چرا که هر هدف کسب و کار نیازمند استراتژی بازاریابی متفاوتی است که متشکل از مجموعه ی منحصر به فردی از تصمیمات باشد . از این رو تحلیل و ارزیابیِ استراتژی بازاریابی به شرط ماندگاری نیز هدفی منحصر به فرد است و نیازمند توجه خاصی است.

استراتژی بازاریابی

تا کنون حوزه ی استراتژی بازاریابی کم تر مورد بررسی محققان قرار گرفته است. نقش اصلی استراتژی بازاریابی دست یابی به مزیت رقابتی است، پس استراتژی بازاریابی مولفه ی مهمی از استراتژی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. با گذشت زمان، تعریف استراتژی بازاریابی تغییر کرده است. در مطالعات انجام شده  به روی استراتژی بازاریابی اینگونه آشکار می کند که مفاهیم پیرامون این سه کلمه می چرخند،

 1. مشتری
 2. شرکت
 3.  رقیب

 همچنین به موارد زیر نیز که شامل :

                * بخش بندی کردن

* هدف گذاری

* تفاوت گذاری

* موقعیت یابی در کنار برندینگ   )فرآیند ایجاد یک هویت مناسب برای یک محصول(

می شود اشاره می کند  که همه ی عناصر را با ترکیب بازاریابی برای تشکیل و اجرای استراتژی بازاریابی، متحد می کند.

اما در مجموع همه ی تعاریف استراتژی بازاریابی مربوط به :

 •  تفکیک
 •  هدف گذاری
 • موقعیت یابی
 •  برندینگ
 • و ترکیب بازاریابی شرکت می شود..

ارزیابی ماندگاری در بازاریابی

حوزه ی بازاریابی نیز در گستره ی زمان دستخوش تغییراتی بوده است. سیرتکاملی بازاریابی با پنج مفهوم مورد

بحث قرار می گیرد که شامل این پنج مورد می باشد:

 • مفهوم تولید
 •  مفهوم محصول
 •  مفهوم فروش
 •  مفهوم بازاریابی
 •  و مفهوم بازاریابی اجتماعی است.

همه ی فعالیتهای بازاریابی براساس تولید مبتنی بر رفع نیاز های برآورده با تولید بیشتر و هزینه ی کمتر می باشد، جایی که مفهوم محصول برآن است که مشتری ها محصولات با کیفیت،با عملکردی مناسب و ویژگی های خلاقانه را ترجیح می دهند.

مفهوم فروش متکی به فروش و ترفیع است اما در میانه ی قرن بیستم، مفهوم بازاریابی با تمرکز بر رویکرد مشتری محور وارد عرصه شد و بر آن است که فعالیت های بازاریابی می بایست مبتنی بر ایجاد ارتباط و ارائه ی ارزشی برتر به مشتری ها هدف می شود

 در انتها مفهوم بازاریابی جامعه آمد که مبتنی بر ورود الزامات اجتماعی و اخلاقی به فعالیت های بازاریابی است. اماهم اکنون، زمان این رسیده که ضابطه ای ماندگاری را به حوزه ی بازاریابی وارد کرد، چراکه مدام به آن نیازاست.  

شرکت ها می بایست در ذهن داشته باشند که ماندگاری یکی از نیازمندی هاست، و دیگر یک انتخاب نیست.  زمانی که ماندگاری صرفا یک انتخاب بود، گذشته و هم اکنون نوعی التزام برای شرکت در جهت دست یابی به مزیت رقابتی محسوب می شود

و اساسا در کسب و کار بدان نیاز است چون مفهوم بازاریابی برای نیاز های درون فردی و فرا فردی محدود باقی نمی ماند، بلکه در برابر نیاز های نسل آینده در حال گسترش است   .  

مفهوم بازاریابی در برابر رفع نیازهای نسل آینده در حال گسترش یافتن است,  همچنین بدین معنیِ  خلق، برقراری ارتباط، و ارزش مبتنی بر ماندگاری به مشتری است.

می توان گفت که شرکت می بایست دراستراتژی بازاریابی خود، به گونه ای تعادل ایجاد کند که نیاز های مشتری بتواند پس از حفظ سودآوری، منافع عمومی و بوم شناختی، رفع شوند.

 

 

تعداد بازدید : 148 |تاریخ : 1395/10/02 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 0 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )